بدون دیدگاه

 

هرم اسرارآمیز در منطقه قطب جنوب کشف شد

 

حیرت آنگیز !
★ هرم اسرارآمیز در منطقه قطب جنوب کشف شد!

ترجمه: وطندوست
★★★

بسیاری از عجایب باستانی معروف که توسط تمدن های باستان باقی مانده اند، نشان میدهند که چگونه در زمان خود پیشرفته بوده اند.

ما اروپا، آسیا و آفریقا را با تاریخ باشکوه خود و آثار شگفت انگیز که پشت سر گذاشته شده اند، را داریم. هرم بزرگ گیزه یکی از مشهورترین عجایب باستانی است که توسط دنیای باستانی بجا مانده است و با دقت و پیچیدگی خاص ریاضی خود، کارشناسان را گیج کرده است.

اما اینها تنها اهرام مرموز نیستند که وجود دارند. کاوشگران و محققان در قاره یخ زده یعنی قطب جنوب به یک هرم غول اسا برخورد کرده اند که شباهت عجیبی به هرم عظیم جیزه دارد و همان‌طور که میدانیم می تواند تاریخ را بازنویسی کند.

قاره ی یخی یک بار محیطی با جنگل های سرسبز و درجه حرارت گرم تری میبوده است، ایا این امکان وجود دارد که موجودات هوشمندی میتوانستند در آنجا زندگی کرده باشند؟
بعضی از نظریه پردازها معتقدند،
ساختار جدید فوق می تواند باقی مانده ای ازتمدن باستانی ناشناخته ای باشد که با کمک موجودات فرازمینی بنا شده است.

پسورد فایل : www.mandegarweb.com
  • ارسال شده توسط :
    admin
  • تعداد بازدید :
    105 views
اشتراک گذاری