بدون دیدگاه

دیشب تو چهاراه محلمون زنا زیاد بودن هییت راه نداشت بره جلو

 

بابام رفت پشت میکروفن هیئت داد زد خانوما برید کنار تا دسته بره😂😂😂

 

 

 

 

 

نصف هیئت فرار کردن بقیه ام گردن همو گاز میگرفتن

تبادل لینک زیر

هر هفته
ارسال بهترین مطالب طنز

کانال سرگرمی ویتامین خنده

کانال جوک