بدون دیدگاه

شعرهای مراسم پاتختی در اصفهان:🎤

ریال ریالش میکوند خرجی ایالش میکوند
موش افتادس تو آفتابه این حرفا از مد افتادس

 

آباجی دوماد کودومس؟ اونس که اون میونس
این کمرس یا بشکه قرش بده نخشکه

کیسه دارد پر میشد دوماد دارد هول میشد
چلوکبابا که خوردین، یه قابلمم که بردین، 50 تومن آووردین؟

شاما که خب میخوردین، این چیچیس آووردین؟

پسورد فایل : www.mandegarweb.com
  • ارسال شده توسط :
    admin
  • تعداد بازدید :
    152 views
اشتراک گذاری