بدون دیدگاه

ي سوال از متاهلين کانال
شما ميدونين روش كباب روي منقل چطوريه؟!
همسايه بغليمون دیشب به زنش گُفت تا خود اذون صُب مثل كباب رو منقل اينور اونورت ميكنم.

بدون دیدگاه

یه سلامی هم بدیم به اون پسری که 16 گیگ فیلم سوپر تو گوشیشه بعد آهنگ پیشوازش محمود کریمیه
.
.

مومن جقی سلام