بدون دیدگاه

The ISIL, which was halved after the bombing, is alive

داعشی که بعد از بمب گذاری بدنش نصف شده ولی زنده ست

 

داعشی که بعد از بمب گذاری بدنش نصف شده ولی زنده ست