بدون دیدگاه

جعفر میره از سربازی معافی بگیره…

میگن: مشکلت چیه؟؟!
میگه: پوستم کوتاهه!!

 

میگن اینکه دلیل نمیشه واسه معافی!! برو خدمت بچه ..
شب اول تا صبح توی خوابگاه میگوزه در حدی که هیچکی نمیتونه بخوابه…

صبح سربازا شاکی میشن جعفر رو میبرن پیش فرمانده
فرمانده میگه: چِتِه دیوث؟؟ این چه وضعشه پادگانو بو گرفت گوزگوز راه انداختی
چرا خودتو نگه نمیداری؟؟

 

جعفر میگه: من که گفتم پوستم کوتاهه!
پِلکامو که میبندم ، دَرزِه باسنم باز میشه 😶😶😂😂😂😂

بدون دیدگاه

جوک های جعفر

 

 

یارو تو بانک صد میلیون ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻴﺸﻪ !!!

 

ﺭﺋﻴﺲ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻴﮕﻪ ﮐﻰ ﻣﻴﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮﻩ ﺑﻬﺶ ﻳﺠﻮﺭﻯ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻩ
ﺗﺎ ﺳﮑﺘﻪ ﻧﮑﻨﻪ؟؟

 

جَفَر ﻣﻴﮕﻪ ﻣﻥ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ……
جَفَر ﻣﻴﺮﻩ
ﺩﺭﺧﻮﻧﻪ ﻯ یارو: ﻣﻴﮕﻪ ﺍﮔﻪ ﺻﺪﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮ ﺑﺎﻧﮏ
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﺸﯽ ﭼﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟

 

یارو ﻣﻴﮕﻪ : ﻳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﻣﻴﺪﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ

جَفَر ﺳﮑﺘﻪ میکنه😐😂😂

بدون دیدگاه

خانم باكلاسی توی اتوبوس میگوزه

جففففففر پامیشه میگه : ببخشید من بودم…

خانمه یواشكی دست میكنه توی جیبش یه تراول میده به جففففففر

جففففففر ازخوشحالی فریاد میزنه

و میگه: این خانم تا تهران هرچی گوزید پای من😐

ادرس کانال تلگرام  😂