بدون دیدگاه

عبید زاکانی را پرسیدند زن چگونه
موجودی است؟ گفت: موجود غریبیست!

 

 

چون اورا بگ’ایی تو را عاشق شود و چون او را عاشق شوی تو را بگ’اید.

نور به قبرت بباره عبید جان😑😂😂

بدون دیدگاه

کارشناسان فوتبال پس از چندین سال

مطالعه و تحقیق دریافتند که ‏مهم‌ترین عامل پیشرفت سوباسا …

دوست پسر مامانش بود که هی میومد

خونشون و سوباسا مجبور بود بره تو

حیاط و تا صبح روپایی بزنه😂😂😂

بدون دیدگاه

دختره پست گذاشته : دقت کردید که …

 

همه چیزهای خوب خانم هستند:
خورشید خانم، پروانه خانم، مهتاب خانم!

اما همه چیزهای بد آقا هستند: آقا دزده، آقا گاوه، آقا گرگه! بعد…

 

پسره زیرش کامنت گذاشته : آره
جنده خانم😂😂

بدون دیدگاه

ي سوال از متاهلين کانال
شما ميدونين روش كباب روي منقل چطوريه؟!
همسايه بغليمون دیشب به زنش گُفت تا خود اذون صُب مثل كباب رو منقل اينور اونورت ميكنم.

بدون دیدگاه

یه سلامی هم بدیم به اون پسری که 16 گیگ فیلم سوپر تو گوشیشه بعد آهنگ پیشوازش محمود کریمیه
.
.

مومن جقی سلام